Nhà máy may Đô Lương GĐ 3

▪️ Địa chỉ: Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình.
▪️ Diện tích: 6.500 m2.
▪️ Hạng mục: Mài nền, tăng cứng, phủ bóng sàn
▪️ Cấp mài: Mài cơ bản cấp Silver
▪️ Nhà thầu: Công ty CP XDCN Hải Nam.
▪️ Hoá chất sử dụng: Liquid Hardener HTS Hard+ và HTS Finish Plus.

Gọi điện thoại
098.939.3832
Chat Zalo