Xtreme Hard

Xtreme Hard

Xtreme Hard

17/04/2020
Xtreme Hard Densifier là sự pha trộn của các vật liệu polyme vô cơ thấm nhập sâu vào bê tông làm đặc chắc bề mặt và tăng cường độ cứng của mặt sàn bê tông.