Eucosil

Eucosil

Eucosil

17/04/2020
Eucosil là giải pháp sản phẩm solium silicate giúp cải thiện bề mặt bê tông bằng cách tạo ra thêm silicate có thể phản ứng với lượng calcium hydroxide dư để tạo thêm nhiều CSH. Kết quả sàn bê tông sẽ dày đặt hơn.