Tăng cứng, chống bụi sàn bê tông (Liquid hardener concrete)

THI CÔNG TĂNG CỨNG, CHỐNG BỤI SÀN BÊ TÔNG

Để tạo ra một sàn bê tông hầu hết ai cũng biết các quy trình cơ bản. Tuy nhiên, mặt sàn bê tông khi áp dụng quy trình thông thường sẽ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ bền, tính thẩm mỹ… Dưới đây là chuỗi quy trình để hoàn thiện một mặt sàn bê tông (Sàn công nghiệp, sàn tầng hầm, gara oto) theo công nghệ thẩm thấu:

1. Đổ bê tông

1 5

2. Cào cán, san gạt mặt bằng

2 6

3. Xoa nền bê tông (Tạo mặt nhẵn, phẳng cho sàn bê tông)

3 6

4. Xử lý tăng cứng

4 5

5. Đánh bóng bề mặt

5 3

6. Sàn bê tông hoàn thiện

6 2

7 1