Để giảm chi phí trong việc xây dựng nhà máy, nhà đầu tư thường tìm kiếm các nhà máy cũ và cải tạo lại. Công ty Hải Nam là một đơn vị chuyên về xử lý cải tạo nền bê tông cũ. Với những kỹ thuật tiến tiến, công nhân lành nghề của chúng tôi sẽ đem đến cho công ty bạn các dịch vụ tốt nhất.

Dưới đây là một vài hình ảnh nền sàn bị hư hại.

1 6

2 7

3 7

4 6

5 4

6 3

7 2