Ultralsil LI+

Ultralsil LI+

Ultralsil LI+

17/04/2020
UltraSil Li+ là sản phẩm lithium silicate gốc nước có tác dụng làm tăng cứng, bít khít mao mạch bê tông và chống bụi cho bề mặt bê tông. UltraSil Li+ thẩm thấu và phản ứng hóa học trong bề mặt bê tông nhằm tạo ra chất Calcium silicate hydrate cực kỳ cứng chắc bên trong. Kết quả là bê tông sẽ bền hơn, dễ vệ sinh hơn, và kháng những thiệt hại do nước và hóa chất gây ra.