Eucosil

Eucosil

Eucosil là giải pháp sản phẩm solium silicate giúp cải thiện bề mặt bê tông bằng cách tạo ra thêm silicate có thể phản ứng với lượng calcium hydroxide dư để tạo thêm nhiều CSH. Kết quả sàn bê tông sẽ dày đặt hơn.

1 2 2 2

2. ỨNG DỤNG

Bê tông sẽ khô khi thi công silicate, chất CSH sẽ giúp nâng cao khả năng chống thẩm thấu và độ cứng chắc của bê tông nhưng vẫn giữ cho bê tông “thở” được., cho phép hơi nước dễ dàng thoát hơi từ bề mặt bê tông.

3 2

Eucosil không chứa siliconate, vì thế nếu sản phẩm được yêu cầu phải chống thẩm thấu, kháng hóa chất và xử lý bề mặt thì Diamond Hard là lựa chọn tốt hơn.

4 1

5 1